Mọi người khi tham gia Quảng cáo trên trang sangquannhanh247.com tuân thủ và chấp nhận các Điều khoản điều kiện sau:

  1. Nhằm tạo một môi trường lanh mạnh, Người liên lạc Đăng quảng cáo phải là người chủ kinh doanh ( có đầy đủ quyền sở hữu, sử dụng hoặc quyền sang lại ) hoặc người được ủy quyền và cung cấp đầy đủ các giấy tờ hợp lệ còn hiệu lực đối với các sản phẩm cần sang khi được yêu cầu nhằm chứng thực quyền hợp pháp đối với các sản phẩm cần sang.
  2. Mọi hành vi yêu cầu Đăng các sản phẩm không thuộc sở hữu hợp pháp và không được ủy quyền với mục đích lừa đảo, bôi nhọ, hoặc quấy rối việc mua bán kinh doanh của người khác đều phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật.
  3. Đối với các Sản phẩm sau khi Đăng và đã có đối tác sang thành công nên phản hồi lại với chúng tôi nhằm cập nhật trạng thái tin, thứ nhất là Quý vị tránh bị làm phiền bởi những người cần sang khác chưa biết sẽ liên lạc với quý vị, thứ 2 là giúp website luôn cập nhật tin một cách sớm nhất đến những người có nhu cầu sang lại sản phẩm cần sang.
Top